La Representació Gràfica Alternativa (RGA) respon a la nova forma de descriure les finques en el Registre de la Propietat en compliment de la reforma de la Llei Hipotecària 13/2015. La descripció literal continguda en les notes registrals ha donat pas a una descripció gràfica.

La RGA és el nou instrument per presentar o corregir errors gràfics o omissions cadastrals tant en parcel·les com en construccions, serveix doncs per descriure qualsevol alteració per fets, actes o negocis que hagin produït la modificació de la finca, tals com una segregació, una divisió o la realització d’una nova construcció.

GEOVERTEX SL col·labora amb Notaris i Registradors en l’elaboració de la RGA conforme al protocol i metodologies d’actuació exigides per la Llei.