GEOVERTEX SL té experiència en la recerca històrica de partions de propietats, la qual cosa és de gran importància per dirimir en discussions de fites o regularitzar la situació notarial i registral d’àmbits afectats per múltiples operacions urbanístiques i registrals.

Aquests estudis tenen com a finalitat la redacció d’un informe tècnic vàlid davant el Registre de la Propietat en el qual s’obté la vinculació de cada nota registral amb un recinte espacial, actual o històric, amb la corresponent anàlisi d’excessos i defectes de cabuda.