A continuació descrivim la nostra oferta de serveis en matèria d’obra civil, la qual està dirigida tant a adreces d’obra com a empreses contractistes.

  • Implantació de bases
  • Encaix inicial de l’obra
  • Control geomètric d’execució d’obra
  • Replantejos excavacions i estructures
  • Moviments de terra
  • Encaix d’eixos en planta i rasants
  • As Builts