L’escanejat làser permet realitzar aixecaments 3D amb rapidesa i alta precisió tant en entorns interiors com en exteriors. Té aplicacions en Arquitectura, Enginyeria civil, indústria, patrimoni. Visualitzi les imagenes d’alguns dels treballs executats en:

  • Generació de BIM amb eines d’integració
  • Generació de plans en planta i seccionis
  • Generació d’ortofotografies d’alta resolució i tours virtuals
  • Càlcul de volums
  • Control de deformacions
  • Inspecció dimensional
  • Documentació i restauració patrimonial