GEOVERTEX SL té gran experiència en la realització de treballs cadastrals per a l’administració i les empreses dedicades a la gestió cadastral.

Els serveis que oferim estan enfocats a analitzar, de manera massiva, les bases de dades gràfics i alfanumèriques cadastrals.

Disposem de tres serveis:

  • Realització d’un estudi previ de la qualitat de les bases de dades gràfiques i alfanumèriques cadastrals.
  • Realització d’un projecte de detecció i classificació d’omissions cadastrals.
  • Revisió de camp de les alteracions: Pla d’inspeccions, croquització digital de les construccions i presa d’imatges.