GEOVERTEX SL està especialitzada en la implantació de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) a mida de les necessitats i requeriments dels seus clients, tant amb plataformes Desktop com amb Servidors de Mapes.

Els nostres serveis estan dirigits a l’empresa privada i les administracions.

Realitzem un estudi previ en el qual s’avaluen diferents aspectes clau, la qual cosa ens permet seleccionar aquell sistema que més s’ajusti als seus requeriments, ja es programari lliure o comercial, avaluant el cost total de la implantació i el dels nostres serveis.

Instal·lem la infraestructura del sistema, configurem de Sistema de Base de dades de la solució d’acord al model de dades preestablert, realitzem la càrrega de dades mitjançant processos STL, depurem topològicament la base de dades gràfica i finalment personalitzem el sistema: formularis personalitzats de consulta de dades, anàlisis automàtiques, informes, gràfiques, etc.

Realitzem eines de càrrega i anàlisi de dades per a automatització de processos de manteniment de bases de dades geoespaciales.

Finalment formem als usuaris per a l’ús i manteniment del sistema.