Els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) són unes eines indispensables per a la gestió de la informació vinculada a elements espacials.

Les seves capacitats d’administració i anàlisi de dades els fan indispensables en qualsevol projecte.

GEOVERTEX SL ofereix suport a empreses d’enginyeria i arquitectura per dur a terme projectes relacionats amb:

 • Localització i anàlisi d’activitats i serveis
 • Projectes de conservació de la senyalització vial
 • Mapes d’impacte acústic
 • Anàlisi de gestió tributària
 • Inventari patrimonial
 • Inventari de xarxes viàries
 • Anàlisis del tràfic de vianants i automòbils
 • Anàlisis de xarxes (aigua potable, gas, clavegueram, etc.)
 • Estudis paisatgístics
 • Enquestes d’infraestructura i equipament local (EIEL)
 • Agenda 21