Oferim la realització d’aixecaments topogràfics mitjançant GPS i Estacions Totals a qualsevol escala, tant en àmbits urbans com en rústics.

Lliurem una memòria detallada dels treballs que inclouen: un plànol en format paper i dos fitxers CAD en 2D i 3D en els sistemes de referència i representació oficials.

Tots els informes i projectes són signats per un Enginyer Superior en Geodèsia i Cartografia i, a petició del client, podran visar-se en el Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomática i Topogràfica.

Sol·liciti’ns pressupost sense cap compromís