Quan els nostres clients disposen d’una cartografia que parcialment ja no representa la realitat física o no es troba georreferenciada, es plantegen la necessitat de revisar-la i actualitzar-la, afegint nous nivells d’informació sobre la mateixa, com per exemple les xarxes de servei de la zona.

Aquest tipus d’actuacions exigeixen que es realitzi una validació prèvia de la base cartogràfica de partida, validació que pot concloure amb la detecció d’errors grollers i per tant la seva possible desestimació parcial o total.

GEOVERTEX SL té experiència en aquest tipus de treballs que permeten que els nostres clients estalviïn costos i disposi d’una cartografia posada al dia per reprendre projectes paralitzats.